Slavery and its transformations: prolegomena for a global and comparative research agenda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)566-598
TijdschriftComparative Studies in Society and History
Volume63
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit