Slavery and the Dutch economy, 1750–1800

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-76
TijdschriftSlavery & Abolition
Volume41
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2021

Citeer dit