Sleep and connectivity: the bidirectional association of sleep with the structural and functional connectivity of the brain.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Someren, Eus, Promotor
  • van der Werf, Y.D., Promotor
StatusGepubliceerd - 04 dec. 2014

Citeer dit