Sleep classification from wrist-worn accelerometer data using random forests

Kalaivani Sundararajan, Sonja Georgievska, Bart H W Te Lindert, Philip R Gehrman, Jennifer Ramautar, Diego R Mazzotti, Séverine Sabia, Michael N Weedon, Eus J W van Someren, Lars Ridder, Jian Wang, Vincent T van Hees

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sleep classification from wrist-worn accelerometer data using random forests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences