Sleep deprivation in rats: effects on learning and cognitive flexibility.

C.H.C. Leenaars

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Someren, Eus, Promotor
  • Feenstra, M.G.P., Promotor
Datum van toekenning01 jul 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit