Slide preparation for single-cell-resolution imaging of fluorescent proteins in their three-dimensional near-native environment

H.J.G. Snippert, A.G. Schepers, G. Delconte, P.D. Siersema, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Slide preparation for single-cell-resolution imaging of fluorescent proteins in their three-dimensional near-native environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds