Slow dissolving of emotional distress contributes to hyperarousal

Rick Wassing, Jeroen S Benjamins, Kim Dekker, Sarah Moens, Kai Spiegelhalder, Bernd Feige, Dieter Riemann, Sophie van der Sluis, Ysbrand D Van Der Werf, Lucia M Talamini, Matthew P Walker, Frans Schalkwijk, Eus J W Van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

201 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Slow dissolving of emotional distress contributes to hyperarousal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences