Small chromosomal regions position themselves autonomously according to their chromatin class

Harmen J G van de Werken, Josien C Haan, Yana Feodorova, Dominika Bijos, An Weuts, Koen Theunis, Sjoerd J B Holwerda, Wouter Meuleman, Ludo Pagie, Katharina Thanisch, Parveen Kumar, Heinrich Leonhardt, Peter Marynen, Bas van Steensel, Thierry Voet, Wouter de Laat, Irina Solovei, Boris Joffe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Small chromosomal regions position themselves autonomously according to their chromatin class'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences