Small Clause PP's en binding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-280
Aantal pagina's38
TijdschriftGLOT
Volume11
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit