Small RNA expression and strain specificity in the rat

S.E.V. Linsen, E. de Wit, E. de Bruijn, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Small RNA expression and strain specificity in the rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences