Small-scale spatial resource partitioning in a hyperparasitoid community

Jeffrey A. Harvey, Helen Snaas, Mima Malčická, Bertanne Visser, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Small-scale spatial resource partitioning in a hyperparasitoid community'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences