Smelling the wood from the trees: Non-linear parasitoid responses to volatile attractants produced by wild and cultivated cabbage

R. Gols, J.M. Bullock, M. Dicke, T. Bukovinszky, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

82 Citaten (Scopus)
297 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Smelling the wood from the trees: Non-linear parasitoid responses to volatile attractants produced by wild and cultivated cabbage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences