Smelly fumes: volatile-mediated communication between bacteria and other organisms: Research Topic

Laure Weisskopf (Gastredacteur), P.V. Garbeva (Gastredacteur), Choo-Min Ryu (Gastredacteur), J.M. Raaijmakers (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

766 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Microbiology
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2017

Citeer dit