SMOES: a simulation model for the Oosterschelde ecostystem. Part I: description and uncertainty analysis

O. Klepper, M.W.M. Van der Tol, H. Scholten, P.M.J. Herman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)437-451
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit