Smokey Mould: the smoke screen lifts

C. Hermans, J. Houbraken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)8-10
  TijdschriftMushroom Business
  Volume61
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit