Smoking cessation among European older adults: the contributions of marital and employment transitions by gender

S. Trias Llimós, M. Muszyńska, A.D. Cámara, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

84 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Smoking cessation among European older adults: the contributions of marital and employment transitions by gender'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences