Smoking decreases the duration of life lived with and without cardiovascular disease: a life course analysis of the Framingham Heart Study

A.A. Mamun, A. Peeters, J. Barendregt, F.J. Willekens, W. Nusselder, L. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)409-415
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume25
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit