Smoking is also associated with age-related macular degeneration in persons aged 85 years and older: The Rotterdam Study

C.C.W. Klaver, J.M. Assink, J.R. Vingerling, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume115
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit