SnapShot: the intestinal crypt

H. Clevers, E. Batlle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1192-1198
TijdschriftCell
Volume152
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit