Snel herstel van heide op voormalige landbouwgrond mogelijk?

A. Van der Wal, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Recent verlaten landbouwbodems zijn voedselrijk en raken snel begroeid met grassen en kruiden. Pas na verschraling en verzuring van de bodem lijkt Struikhei (Calluna vulgaris) de concurrentie met grassen en kruiden aan te kunnen en kan zich een heidevegetatie ontwikkelen. Dit kan decennia duren. Toch werden in een ca 10 jaar geleden verlaten landbouwveld plekken met Struikhei gevonden. Hoe heeft Struikhei zich hier kunnen vestigen, handhaven en uitbreiden tussen de grassen en kruiden? De mycorrhiza in de bodem lijkt een sleutelrol te spelen.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Levende Natuur
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit