Snowdrop lectin (Galanthus nivalis agglutinin) in aphid honeydew negatively affects survival of a honeydew- consuming parasitoid

P.A.M. Hogervorst, F.L. Wäckers, J. Woodring, J. Romeis

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Snowdrop lectin (Galanthus nivalis agglutinin) in aphid honeydew negatively affects survival of a honeydew- consuming parasitoid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences