SNP markers retrieval for a non-model species: A practical approach

A. Shahin, T. Van Gurp, S. A. Peters, R. G. F. Visser, J. M. Van Tuyl, P. Arens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

166 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SNP markers retrieval for a non-model species: A practical approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences