Sociaal ‘konvooi’ beste middel tegen eenzaamheid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

152 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op het NIDI wordt veel onderzoek gedaan naar het welbevinden van ouderen en de rol die partner en kinderen daarbij spelen. Als ouderen deze familiebanden missen, leidt dat automatisch tot eenzaamheid? En zijn ouderen met partner en/of kinderen dan nooit eenzaam? Recente gegevens over ouderen in Nederland laten zien dat het ontbreken van een partnerrelatie en contact met kinderen voor een belangrijk deel kan worden gecompenseerd door contact met andere mensen. Tijdig investeren in een sociaal netwerk buiten de directe familiekring is dan ook van groot belang.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit