Social factors in accent recognition: a large-scale study in perceptual dialectology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Linguistic Geography
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2023

Citeer dit