Social media and smartphone technology in the symptomatology of OCD

Martine J van Bennekom, Pelle P de Koning, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

384 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Social media and smartphone technology in the symptomatology of OCD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences