Social Media, Vernacularity, and Pedagogy: Youth and the Reinvention of Contemporary Vietnamese Buddhism

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Social Media, Vernacularity, and Pedagogy: Youth and the Reinvention of Contemporary Vietnamese Buddhism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences