Social networking in territorial great tits: slow explorers have weaker social network positions

Lysanne Snijders, E.P. van Rooij, J. Burt, C.A. Hinde, Kees Van Oers, Marc Naguib

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-102
TijdschriftAnimal Behaviour
Volume98
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Onderzoekersoutput

Sociale Koolmezen: Ook vogels gebruiken sociale netwerken

Snijders, L., 20 nov 2014, In : Mens en Vogel. blz. 56-63

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Citeer dit