Social touch in the age of computational ethology: Embracing as a multidimensional and complex behaviour

Sebastian Ocklenburg*, Julian Packheiser, Guillermo Hidalgo-Gadea

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Social touch in the age of computational ethology: Embracing as a multidimensional and complex behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences