Socially mediated induction and suppression of antibiosis during bacterial coexistence

Monica I. Abrudan, Fokko Smakman, Ard Jan Grimbergen, Sanne Westhoff, Eric L. Miller, Gilles P. van Wezel, Daniel E. Rozen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

199 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Socially mediated induction and suppression of antibiosis during bacterial coexistence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences