Socio-economic differences in the prevalence of single motherhood in North America and Europe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Journal of Population
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 13 jul 2021

Citeer dit