Socio-economic differences in the prevalence of single motherhood in North America and Europe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)825-849
TijdschriftEuropean Journal of Population
Volume37
Nummer van het tijdschrift4-5
Vroegere onlinedatum13 jul. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2021

Citeer dit