Socio-economic segregation in European cities: A comparative study of Brussels, Copenhagen, Amsterdam, Oslo and Stockholm

K. Haandrikman, R. Costa, B. Malmberg, A. Farner Rogne, B. Sleutjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftUrban Geography
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 04 aug 2021

Citeer dit