Socio-economic segregation in European cities: A comparative study of Brussels, Copenhagen, Amsterdam, Oslo and Stockholm

K. Haandrikman, R. Costa, B. Malmberg, A. Farner Rogne, B. Sleutjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-36
TijdschriftUrban Geography
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum04 aug. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jan. 2023

Citeer dit