Socioeconomic differences in major depressive disorder onset among adults are partially explained by lifestyle factors: A longitudinal analysis of the Lifelines Cohort Study

L.A. Hoveling, A.C. Liefbroer, L.J.S. Schweren, U. Bültmann, N. Smidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)309-317
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Affective Disorders
Volume314
Vroegere onlinedatum16 jul. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2022

Citeer dit