Socioeconomic differences in metabolic syndrome development among males and females, and the mediating role of health literacy and self-management skills

H.K. Krijnen, L.A. Hoveling, A.C. Liefbroer, U. Bültmann, N. Smidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer107140
TijdschriftPreventive Medicine
Volume161
Vroegere onlinedatum06 jul. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2022

Citeer dit