Socioeconomic differences in metabolic syndrome development: examining the mediating role of chronic stress using the Lifelines Cohort Study

L.A. Hoveling, A.C. Liefbroer, U. Bültmann, N. Smidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer261
TijdschriftBMC Public Health
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 feb. 2022

Citeer dit