Sociolinguistics in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

352 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)168-180
TijdschriftSociolinguistica : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistic
Volume17
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit