Sodiomyces alkalinus, a new holomorphic alkaliphilic ascomycete within the Plectosphaerellaceae

A.A. Grum-Grzhimaylo, A.J.M. Debets, A.D. van Diepeningen, M.L. Georgieva, E.N. Bilanenko

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  59 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)147-158
  TijdschriftPersoonia
  Volume31
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit