Soft meiofauna and sand from the Delta region of the Rhine, Meuse and Scheldt

P.J.S. Boaden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)461-471
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit