Soil aggregate stability governs field greenhouse gas fluxes in agricultural soils

Stijn G. van den Bergh, Iris Chardon, Márcio F.A. Leite, Gerard W. Korthals, Jochen Mayer, Mathias Cougnon, Dirk Reheul, Wietse de Boer, Paul L.E. Bodelier* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil aggregate stability governs field greenhouse gas fluxes in agricultural soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences