Soil amendment with biochar increases the competitive ability of legumes via increased potassium availability

N.J. Oram, T.F.J. Van de Voorde, G.J. Ouwehand, T.M. Bezemer, Liesje Mommer, S. Jeffery, J.W. van Groeningen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

126 Citaten (Scopus)
1202 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil amendment with biochar increases the competitive ability of legumes via increased potassium availability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences