Soil and plant factors driving the community of soil-borne microorganisms across chronosequences of secondary succession of chalk grasslands with neutral pH

E.E. Kuramae, H.A. Gamper, J.A. Van Veen, G.A. Kowalchuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil and plant factors driving the community of soil-borne microorganisms across chronosequences of secondary succession of chalk grasslands with neutral pH'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences