Soil biochar amendment in a nature restoration area: effects on plant productivity and community composition

T.F.J. Van de Voorde, T.M. Bezemer, J.W. Van Groenigen, S. Jeffery, Liesje Mommer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Citaten (Scopus)
645 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil biochar amendment in a nature restoration area: effects on plant productivity and community composition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology