Soil biotic legacy effects of extreme weather events influence plant invasiveness

A. Meisner, G.B. De Deyn, W. De Boer, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

116 Citaten (Scopus)
219 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil biotic legacy effects of extreme weather events influence plant invasiveness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences