Soil biotic legacy effects of extreme weather events influence plant invasiveness

A. Meisner, G.B. De Deyn, W. De Boer, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

176 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil biotic legacy effects of extreme weather events influence plant invasiveness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences