Soil-borne microbiome: linking diversity to function

L.M. Mendes, S.M. Tsai, Acácio A. Navarrete, Mattias De Hollander, J.A. Van Veen, Eiko E. Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)
Filter
Toespraak of presentatie

Zoekresultaten