Soil characteristics more strongly influence soil bacterial communities than land-use type

E.E. Kuramae, E. Yergeau, Lina Wong, A.S. Pijl, J.A. Van Veen, G.A. Kowalchuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil characteristics more strongly influence soil bacterial communities than land-use type'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences