Soil food web structure during ecosystem development after land abandonment

R. Holtkamp, P. Kardol, A. Van der Wal, S.C. Dekker, W.H. Van der Putten, P.C. de Ruiter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil food web structure during ecosystem development after land abandonment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences