Soil functional biodiversity and biological quality under threat: Intensive land use outweighs climate change

Rui Yin, Paul Kardol, Madhav P. Thakur, Iwona Gruss, Gao-Lin Wu (Co-auteur), Nico Eisenhauer, Martin Schädler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil functional biodiversity and biological quality under threat: Intensive land use outweighs climate change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences