Soil functional responses to drought under range-expanding and native plant communities

M. Manrubia (Co-auteur), W.H. van der Putten, C. Weser, Freddy ten Hooven, H.J. Martens, E.P. Brinkman, Stefan Geisen, Kelly Ramirez, G.F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

121 Downloads (Pure)

Zoekresultaten