Soil fungal guilds as important drivers of the plant richness–productivity relationship: (Invited) commentary

Emilia Hannula (Co-auteur), Sabrina Träger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
76 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soil fungal guilds as important drivers of the plant richness–productivity relationship: (Invited) commentary'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology