Soil fungal guilds as important drivers of the plant richness–productivity relationship: (Invited) commentary

Emilia Hannula (Co-auteur), Sabrina Träger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)

Zoekresultaten