Soil handling methods should be selected based on research questions and goals: Letters

Michael J. Gundale (Co-auteur), David A. Wardle, Paul Kardol, Wim H. Van der Putten, Richard W. Lucas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-23
Aantal pagina's6
TijdschriftNew Phytologist
Volume216
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit